НУ «Чернігівська політехніка»

Науковий гурток “Правник”

Науковий гурток здобувачів вищої освіти юридичного факультету «Правник» був створений 11 лютого 2020 року розпорядженням декана відповідно до Положення про науковий клуб (гурток) здобувачів вищої освіти при навчально-наукових інститутах Чернігівського національного технологічного університету, затвердженого наказом ректора ЧНТУ від 27.11.2019 № 160.

Діяльність наукового гуртка здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також відповідних нормативних документів: статуту Університету наказів ректора, розпоряджень проректора з наукової роботи, Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих учених Національного університету “Чернігівська політехніка”, Положення про науковий клуб (гурток) здобувачів вищої освіти при навчально-наукових інститутах Національного університету “Чернігівська політехніка”.

З лютого 2021 р. науковий гурток «Правник» очолює к.і.н., доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін Нітченко Алла Григорівна (розпорядження декана від 01.02.2021 № 13).

 

 

Нітченко Алла Григорівна, керівник наукового гуртка «Правник», к.і.н., доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

Крес Наталія Олегівна, голова наукового гуртка «Правник», студентка гр. КЮ-201

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишаста Тамара Борисівна, секретар наукового гуртка «Правник», студентка гр. КЮ-201

 

 

 

 

Відповідно до п.2.1 Положення про науковий клуб (гурток) здобувачів вищої освіти при навчально-наукових інститутах Національного університету «Чернігівська політехніка» від 31 серпня 2020 р., метою роботи наукового гуртка є:

  • поглиблене вивчення досягнень сучасної науки в галузі знань 08 – Право та 26 – Цивільна безпека, упровадження їх в практику;
  • розвиток навичок самостійної творчої роботи, накопичення досвіду проведення наукових досліджень;
  • виховання творчого ставлення до наукового пошуку, потягу до самоосвіти, підвищення власної наукової активності;
  • застосування результатів наукових досліджень, розробка рекомендацій щодо їх реалізації.

Для реалізації зазначеної мети члени наукового гуртка:

  • не рідше одного разу на квартал проводять засідання гуртка з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень та ін.

– беруть участь у міжнародних наукових проєктах, у наукових конференціях, круглих столах, кафедральних наукових семінарах, олімпіадах, виставках і конкурсах, згідно встановлених вимог;

– залучають до роботи гуртка нових членів із числа здобувачів вищої освіти;

– беруть участь у науково-дослідній роботі кафедр.

Організація та здійснення наукових досліджень учасників наукового гуртка відбувається за наступним напрямом: «Актуальні проблеми публічного та приватного права».

Робота наукового гуртка «Правник» орієнтована на такі науково-дослідні проблемні групи:

  • трудового права, адміністративного права та процесу (керівник – Пузирний Вячеслав Феодосійович, д.ю.н., професор);
  • цивільного, господарського права та процесу (керівник – Апанасенко Катерина Іванівна, д.ю.н. доцент);
  • кримінального права та правосуддя (керівник – Коломієць Наталія Володимирівна, д.ю.н., доцент);
  • правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін (керівник – Марущак Наталія Володимирівна, к.ю.н., доцент).

До наукової діяльності залучаються здобувачі вищої освіти освітніх програм: Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура), Правоохоронна діяльність, Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи), Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога).

Результатом науково-прикладних досліджень здобувачів вищої освіти у рамках наукового гуртка є опублікування тез доповідей, фахових наукових статей, подання на конкурс наукових студентських робіт, написання есе, блогів з обраної тематики та ін.

План та графік засідань гуртка 2022-23 н.р.

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА «ПРАВНИК» НА ПЕРШИЙ СЕСМЕСТР 2021-2022 н. р.

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА «ПРАВНИК» НА ДРУГИЙ СЕСМЕСТР 2020-2021 н. р.

ЗВІТ про роботу Наукового гуртка здобувачів вищої освіти «Правник» за другий семестр 2020-2021 н.р.

 

Подання анкети до наукового гуртка “Правник”

 

Сторінка Наукового гуртка здобувачів вищої освіти “Правник” у мережі Facebook

 

Презентація науковий гурток Правник

 

Останні заходи та події:

Проведено тренінг з основ написання рефератів для студентів першого курсу

Затверджено План роботи наукового гуртка «Правник» на 2021-2022 навчальний рік

Представлено звіт про роботу наукового гуртка «Правник» за другий семестр 2020-2021 н.р.

Студенти та викладачі юридичного факультету долучилися до виставки наукових досягнень

Студентка юридичного факультету взяла участь у міжнародній конференції

• Проведено круглий стіл

• Студенти взяли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

Вітаємо Пророченка Владислава!

Вітаємо Стеченко Катерину!

Дайджест грантів_#3 (2021)

 В рамках міжнародного проекту «Культура законності» здобувач вищої освіти, групи КЮ-181 Денис Іванок взяв участь у роботі круглого столу «Корупція як закономірність»

  Стартував інтерактивний марафон «Країна без корупції»

Гурток «Правник» продовжив свою діяльність з проведення заходу для здобувачів вищої освіти першого курсу на тему «Як написати цікаві тези доповіді?»

 Програма ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»

Здобувачка вищої освіти освітньої програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» взяла участь у Міжнародній конференції

Розширене засідання Наукового гуртка «Правник»

• Запрошення на VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18–19 травня 2021 року)