НУ «Чернігівська політехніка»

Спеціальності та освітні програми

Спеціальність Освітній ступінь Назва освітньої програми Форма та термін навчання Кафедра, що забезпечує виконання освітньої програми
 

 

 

 

081 «Право»

 

 

 

 

 

 

 

бакалавр

 

 

 

бакалавр

 

 

 

 

 

бакалавр

      “Право” денна – 4 роки

заочна – 5 років

Кафедра публічного та приватного права
«Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»  

денна – 4 роки

заочна – 5 років

Кафедра кримінального права та правосуддя
262 «Правоохоронна діяльність» «Правоохоронна діяльність» денна – 3 роки

заочна – 4 роки

Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін
 

081 «Право»

 

 

 

 

081 «Право»

 

 

 

 

 

 

 

магістр

 

 

 

 

 

 

магістр

 

 

 

 

 

«Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» денна – 1 рік 4 місяці;

заочна – 1 рік 4 місяці

Кафедра кримінального права та правосуддя
«Правове забезпечення підприємницької діяльності» денна – 1 рік 4 місяці;

заочна – 1 рік 4 місяці

Кафедра публічного та приватного права