НУ «Чернігівська політехніка»

Загальна інформація

Шановні випускники шкіл та всі бажаючі отримати вищу освіту!

 

Юридичний факультет навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Національного університету “Чернігівська політехніка” з радістю чекає на вас!

Юрист – найпрестижніша професія у вітчизняному та світовому просторі. Створіть самі своє майбутнє!

 

 

Юридичний факультет пропонує денну та заочну форми навчання за спеціальностями та освітніми програмами:

1. Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»:

– 081 «Право», освітня програма «Право»;
– 081 «Право», освітня програма «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»;
– 262 «Правоохоронна діяльність».

2. Для здобуття освітнього ступеня «магістр»:

– 081 «Право», освітня програма «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)».

Навчальний процес

На факультеті функціонує 3 кафедри:

1) Кафедра кримінального права та правосуддя;

2) Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін;

3) Кафедра публічного та приватного права.

Навчальний процес організовано з урахуванням світового досвіду підготовки юристів.

До послуг студентів – бібліотека, читальний зал, комп’ютерні класи.

Практичний досвід професійної діяльності набувається під час навчальних та технологічних практик в судах, національній поліції, адвокатів, нотаріусів, місцевих державних адміністраціях, органах юстиції, юридичних службах підприємств, установ та організацій на всій території України.

Студенти мають можливість поєднувати теоретичні знання з практичними навичками шляхом надання юридичних послуг населенню під час діяльності в юридичній клініці «Adiutorium».

Соціальний захист

До послуг студентів гуртожитки, спортивний комплекс, сучасний тренажерний зал, функціонує студентська соціальна служба за напрямками: адаптація студентів до умов навчання у вузі, соціально-правова підтримка, просвітницько-профілактичний напрям, консультування з проблем юриспруденції. За психологічною підтримкою студенти можуть звертатись до психологічної служби НУ “Чернігівська політехніка”.

Дозвілля

Студенти беруть участь у творчій студії „Gaudeamus”, команді КВК, гуртках, секціях.

Студенти разом з кураторами академічних груп подорожують у наймальовничіші куточки України.

Спортивно-оздоровчий комплекс пропонує заняття у секціях з футболу, волейболу, шахів, ритмічної гімнастики та ін.

Форми та термін навчання:

Денна форма

Бакалавр: 081 “Право” – 4 роки; 262 “Правоохоронна діяльність” – 3 роки.

Магістр: 081 “Право” – 1 рік 4 місяці.

Заочна форма

Бакалавр: 081 “Право” – 5 років; 262 “Правоохоронна діяльність” – 4 роки.

Магістр: 081 “Право” – 1 рік 4 місяці

Студенти юридичного факультету мають можливість навчатися на військовій кафедрі університету.

Поле професійної діяльності юриста: органи юстиції; органи податкового, фінансового та митного контролю; державні та приватні нотаріальні контори; структурні підрозділи та апарати місцевих рад; державні адміністрації всіх рівнів; антикорупційні органи; суди; органи прокуратури; адвокатура; органи Міністерства внутрішніх справ України; Служба безпеки України; відділення фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; центри зайнятості; управління Пенсійного фонду України.

Поле професійної діяльності фахівців правоохоронної діяльності: органи прокуратури; Національної поліції; Служби безпеки; Військової служби правопорядку у Збройних Силах України; охорони державного кордону; доходів і зборів; виконання покарань; державного фінансового контролю; Національне антикорупційне бюро України; інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.