НУ «Чернігівська політехніка»

Наукові заходи

Основою наукової роботи на юридичному факультеті є науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького складу. Кафедри юридичного факультету працюють над розробкою та впровадженням у життя тематики науково-дослідних робіт, затверджених Вченою радою НУ “Чернігівська політехніка”.

Уже традиційним стало проведення вузівських, міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, “круглих столів”, науково-практичних семінарів. Результати своїх наукових досліджень науково-педагогічні працівники висвітлюють у численних публікаціях. Викладачі юридичного факультету активно залучають до наукової діяльності студентів.

Серед останніх наукових заходів, організованих та проведених на юридичному факультеті, можна відзначити наступні:

• Права людини: виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції з нагоди Міжнародного дня прав людини (м. Чернігів, 10 грудня 2022 р.)

Організаційний комітет:
Селецький О. В. – декан юридичного факультету навчально-наукового інституту
права і соціальних технологій НУ «Чернігівська політехніка», к.ю.н., доцент, голова
організаційного комітету;
Литвиненко В. М. – завідувач кафедри публічного та приватного права НУ
«Чернігівська політехніка», к.ю.н., доцент, заступник голови організаційного комітету;
Коломієць Н. В. – завідувач кафедри кримінального права та правосуддя НУ
«Чернігівська політехніка», д.ю.н., професор;
Козинець О. Г. – завідувач кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових
дисциплін НУ «Чернігівська політехніка», канд. іст. наук, доцент;
Апанасенко К. І. – доцент кафедри публічного та приватного права НУ «Чернігівська
політехніка», д.ю.н., доцент;
Марущак Н. В. – доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових
дисциплін НУ «Чернігівська політехніка», к.ю.н., доцент;
Чічкань М. В. – доцент кафедри публічного та приватного права НУ «Чернігівська
політехніка», к.ю.н., доцент;
Нітченко А. Г. – доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових
дисциплін НУ «Чернігівська політехніка», канд. іст. наук, доцент, керівник наукового гуртка
«Правник»;
Толкач А. М. – ст. викладач кафедри кримінального права та правосуддя НУ
«Чернігівська політехніка».

Із збірником тез можна ознайомитись, завантаживши прикріплення Тези_грудень__2022_01.23

 

• VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів 18–19 травня 2021 р.)

Голова оргкомітету: Остапенко Л. А., канд. юрид. наук, доц.
Заступник голови оргкомітету: Селецький О. В., канд. юрид. наук, доц.
Члени оргкомітету:
Коломієць Н. В., доктор юрид. наук, проф.;
Пузирний В. Ф., доктор юрид. наук, проф.;
Козинець О. Г., канд. іст. наук, доц.;
Колодій І. М., канд. юрид. наук., доц.;
Литвиненко В. М., канд. юрид. наук, доц.

 

Із збірником тез можна ознайомитись, завантаживши прикріплення Збірник тез 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

• Круглий стіл “Розвиток правоохоронної системи України в сучасних умовах” (м. Чернігів, 20 листопада 2020 р.)

 

 

Із збірником круглого столу можна ознайомитись, завантаживши прикріплення Круглий стіл 2020

 

 

 

 

 

 

 

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів “Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина” (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.).

Голова оргкомітету: Остапенко Л. А., канд. юрид. наук, доц.
Заступник голови оргкомітету: Селецький О. В., канд. юрид. наук, доц.
Члени оргкомітету:
Коломієць Н. В., доктор юрид. наук, доц.;
Пузирний В. Ф., доктор юрид. наук, проф.;
Козинець О. Г., канд. іст. наук, доц.;
Колодій І. М., канд. юрид. наук., доц.;
Литвиненко В. М., канд. юрид. наук, доц.

 

 

Із збірником тез можна ознайомитись, завантаживши прикріплення  Збірник тез 2020

 

 

 

 

 

 

Міжкафедральний науково-практичний семінар «Правнича наука: традиції та вектори розвитку» (м. Чернігів, 23 квітня 2020 р.)

Завантажити Збірник правнича наука 2020

 

• Міжкафедральний науково-практичний семінар «Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку» (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.)

 

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів “Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина” (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.).

Голова оргкомітету: Остапенко Л. А., канд. юрид. наук, доц.
Заступник голови оргкомітету: Селецький О. В., канд. юрид. наук, доц.
Члени оргкомітету:
Головко М. Б., канд. юрид. наук, доц.;
Козинець О. Г., канд. іст. наук, доц.;
Рудик В. А., канд. юрид. наук, доц.;
Колодій І. М., канд. юрид. наук.;
Литвиненко В. М., канд. юрид. наук, доц.

 

 

Із збірником тез можна ознайомитись, завантаживши прикріплення  Збірник тез 2019

 

 

 

 

 

 

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів “Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина” (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.).

Голова оргкомітету: Остапенко Л. А., канд. юрид. наук, доц.
Заступник голови оргкомітету: Селецький О. В., канд. юрид. наук.
Члени оргкомітету:
Головко М. Б., канд. юрид. наук, доц.;
Козинець О. Г., канд. іст. наук, доц.;
Рудик В. А., канд. юрид. наук, доц.;
Колодій І. М., канд. юрид. наук.

 

 

 

Із збірником тез можна ознайомитись, завантаживши прикріплення  Збірник тез 2018

 

 

 

 

 

• ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів “Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина” (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.).

Голова оргкомітету: Остапенко Л. А., канд. юрид. наук, доц.
Заступник голови оргкомітету: Берднік І. В., канд. юрид. наук, доц.
Члени оргкомітету:
Головко М .Б., канд. юрид. наук, доц.;
Козинець О. Г., канд. іст. наук, доц.;
Рудик В .А., канд. юрид. наук, доц.;
Хименко О. А., канд. юрид. наук, доц.;
Литвиненко В. М., канд. юрид. наук, доц.;
Селецький О. В., канд. юрид. наук.

 

 

Із збірником тез можна ознайомитись, завантаживши прикріплення Збірник тез 2017

 

 

 

 

 

 

• Науково-практичний семінар “Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу” (м. Чернігів, 09 грудня 2017 р.).

 

• Науково-практичний семінар молодих вчених і студентів “Актуальні проблеми кримінального права та процесу” (м. Чернігів, 27 листопада 2017 р.).

 

• ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів “Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина” (м. Чернігів, 16-20 травня 2016 р.).

Голова оргкомітету: Остапенко Л. А., канд. юрид. наук, доц.
Заступник голови оргкомітету: Берднік І. В., канд. юрид. наук, доц.
Члени оргкомітету:
Головко М .Б., канд. юрид. наук, доц.;
Козинець О. Г., канд. іст. наук, доц.;
Рудик В .А., канд. юрид. наук, доц.;
Хименко О. А., канд. юрид. наук, доц.;
Литвиненко В. М., канд. юрид. наук, доц.;
Селецький О. В., канд. юрид. наук.

 

Із збірником тез можна ознайомитись, завантаживши прикріплення Збірник тез 2016

 

 

 

 

 

 

 

• Науково-практичний семінар “Інтеграція юридичної науки та практики з питань регулювання підприємницької діяльності як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства” (м. Чернігів, 06 грудня 2016 р.).

 

• Науково-практичний семінар “Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції” (м. Чернігів, 09 грудня 2016 р.).

 

• Науково-практичний семінар “Захист прав споживачів у сучасних умовах” (м. Чернігів, 15 жовтня 2015 р.).

 

• Науково-практичний семінар “Сучасний стан та перспективи реформування пенсійної системи України” (м. Чернігів, 09 грудня 2015 р.).

 

• ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина” (м. Чернігів, 14-15 травня 2015 р.).

 

• Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина” (м. Чернігів, 22-23 травня 2014 р.).

 

 

Із збірником тез можна ознайомитись, завантаживши прикріплення Збірник тез 2014

 

 

 

 

 

 

• І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина” (м. Чернігів, 16-17 травня 2013 р.).