НУ «Чернігівська політехніка»

Матеріально-технічна база

Юридичний факультет навчально-наукового інституту права і соціальних технологій використовує для забезпечення своєї діяльності матеріально-технічну базу Університету.

Загальна площа навчального корпусу Інституту становить 3297,7 м².

На юридичному факультеті для проведення  лекційних та семінарських занять використовуються 3 лекційні зали на 150 посадкових місць кожна, 6 лекційних залів на 60 посадкових місць та 29 аудиторій. Всі навчальні приміщення обладнані сучасними меблями, устаткуванням, технічними засобами навчання.

В інституті існують спеціалізовані аудиторії для занять іноземною мовою та комп’ютерні класи, обладнані сучасною комп’ютерною технікою. Для зручності є доступ до мережі Wi-Fi.

 

На першому поверсі Інституту постійно працює буфет.

З метою забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, на юридичному факультеті ННІ права і соціальних технологій Університету створені умови безперешкодного доступу до навчальних аудиторій, в тому числі:

На території Інституту розташовані 2 гуртожитки загальною площею 7 485,0 м² на 571 нормативне місце. ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

В одному з гуртожитків розташована бібліотека, яка в достатній кількості укомплектована навчальною літературою. До послуг викладачів та студентів науковий зал, 2 читальні зали, діє абонемент. Широко представлений репертуар періодики, який включає українські та міжнародні видання, регіональні газети та журнали. ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

На юридичному факультеті створені належні умови для фізичного загартування студентів та занять спортом – є сучасний спортивно-оздоровчий комплекс площею 772 м², оснащений новітніми тренажерами, та стадіон. Проводяться заняття у секціях з футболу, волейболу, шахів, ритмічної гімнастики та ін. ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

Загалом для покращення якості надання освітніх послуг юридичний факультет щорічно забезпечується необхідним сучасним технічним (мультимедійним) обладнанням, книжковим фондом у відповідності з вимогами навчальних планів та освітніх програм.

Для належного матеріально-технічного оснащення всі підрозділи юридичного факультету обладнані необхідною технікою (комп’ютерами, принтерами, сканерами, ксероксами).