НУ «Чернігівська політехніка»

Про факультет

           

Юридичний факультет входить до складу навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка». Інститут очолює (на посаді директора) кандидат юридичних наук, доцент Остапенко Людмила Анатоліївна.

 

Остапенко Людмила Анатоліївна, директор ННІ права і соціальних технологій НУ «Чернігівська політехніка», к.ю.н., доцент

 

 

 

 

Деканами юридичного факультету ННІ права і соціальних технологій у свій час були Вереша Р.В., Пузирний В.Ф., Остапенко Л.А., Берднік І.В.

З травня 2017 року і по даний час юридичний факультет ННІ права і соціальних технологій очолює (на посаді декана) кандидат юридичних наук, доцент Селецький Олексій Вікторович.

 

Селецький Олексій Вікторович, декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент

 

 

 

 

 

Юридичний факультет здійснює свою діяльність згідно із законами України, Статутом Університету та Положенням про юридичний факультет, використовуючи для забезпечення своєї діяльності матеріально-технічну базу Університету.

 

На юридичному факультеті функціонує 3 кафедри:

1. Кафедра кримінального права та правосуддя

 

Коломієць Наталія Володимирівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри

 

 

 

 

 

2. Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін

 

Козинець Олена Гаврилівна, к.і.н., доцент, завідувач кафедри

 

 

 

 

 

 

3. Кафедра публічного та приватного права

 

Литвиненко Валентина Миколаївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри

 

 

 

 

Юридичний факультет здійснює підготовку:

1) бакалаврів за спеціальностями:

– 081 «Право»;

– 262 «Правоохоронна діяльність»;

2) магістрів за спеціальністю 081 «Право».